Sacred Places 1

PORTFOLIO

Egypt 13, 1979 / Gelatin Silver print

Egypt 27, 1979 / Gelatin Silver print

England 114, 1981 / Gelatin Silver print

Mexico 124, 1981 / Gelatin Silver print

Egypt 112, 1983 / Platinum-Palladium print

Egypt 5, 1985 / Platinum-Palladium print

Egypt 28, 1985 / Platinum-Palladium print

Egypt 57, 1985 / Platinum-Palladium print

Egypt 70, 1985 / Platinum-Palladium print

Scotland 2, 1985 / Platinum-Palladium print

Scotland 42, 1985 / Platinum-Palladium print

Scotland 49, 1985 / Platinum-Palladium print

Mexico 13, 1987 / Platinum-Palladium print

Easter Island 1, 1989 / Platinum-Palladium print

Easter Island 9, 1989 / Platinum-Palladium print

Easter Island 24, 1989 / Platinum-Palladium print

Easter Island 30, 1989 / Platinum-Palladium print

France 10, 1991 / Platinum-Palladium print

France 24, 1991 / Platinum-Palladium print

England 16, 1992 / Platinum-Palladium print

England 35, 1992 / Platinum-Palladium print

South West, US 3, 1993 / Platinum-Palladium print

South West 8, 1993 / Platinum-Palladium print

Burma 2, 1994 / Platinum-Palladium print

Burma 29, 1994 / Platinum-Palladium print

Burma 39, 1994 / Platinum-Palladium print

Burma 68, 1995 / Platinum-Palladium print

Burma 78, 1995 / Platinum-Palladium print

Jordan 15, 1995 / Platinum-Palladium print

Jordan 16, 1995 / Platinum-Palladium print

Syria 31, 1995 / Platinum-Palladium print

Syria 34, 1995 / Platinum-Palladium print

Syria 37, 1995 / Platinum-Palladium print

Syria 43, 1995 / Platinum-Palladium print

Syria 51, 1995 / Platinum-Palladium print

Indonesia 5, 1996 / Platinum-Palladium print

Indonesia 15, 1996 / Platinum-Palladium print

Indonesia 18, 1996 / Platinum-Palladium print

Indonesia 28, 1996 / Platinum-Palladium print

Indonesia 30, 1996 / Platinum-Palladium print

previous arrow
next arrow
Slider