KENRO IZU PHOTOGRAPHY
SACRED PLACES

Egypt 111, 1983
Gelatin Silver print
Size 14 x 20

< 2 of 60 >
Thumbnail

Egypt 111, 1983